#WPOviedo #Meetup | 15 Aniversario de WordPress #w

#WPOviedo #Meetup | 15 Aniversario de WordPress #wp15 : Networking matutino. Hoy WordPress Oviedo, apúntate en https://t.co/buMCJPMDji.